OCTOPUS IN SEVENUM is een kleinschalig woonhuis voor acht bewoners met een ernstige meervoudige beperking. De bewoners zijn volledig zorgafhankelijk en hebben 24 uur per dag verzorging en verpleging nodig. De acht bewoners vormen met elkaar al geruime tijd een hecht gezin. Octopus is tot stand gekomen op initiatief van ouders die voor hun kinderen een warm ‘tweede thuis’ wilden realiseren, toen het niet meer mogelijk was hun zoon of dochter volledig thuis te laten wonen en te verzorgen.

Doel van de stichting Octopus

De Stichting Octopus (Stichting van de ouders) werkt voor de dagelijkse zorg samen met de Stichting ZorgWiel.
Stichting ZorgWiel heeft zorg en begeleiding op kleine, overzichtelijke schaal in nauwe samenwerking met ouders en familieleden hoog in het vaandel staan.
Voor Octopus heeft Stichting ZorgWiel een team van 17 (parttime) medewerkers in dienst die de bewoners dagelijks professionele verzorging bieden.
Verzorging die warmte en betrokkenheid in een zo huiselijk mogelijke sfeer uitstraalt. 

De dagelijkse zorg en begeleiding wordt door de overheid betaalt op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Door de ernstige beperkingen van de bewoners vraagt het huis om relatief veel aangepaste voorzieningen, hulpmiddelen, ontwikkelings- en spelmateriaal.
Daarvoor wordt een beroep gedaan voor bijdragen vanuit de lokale samenleving, omdat juist deze aanvullende voorzieningen en materialen zorgen voor ‘extra kleur’ in het leven van de bewoners.

Vanaf 12 december 2017 heeft stichting Octopus de ANBI status.

Nieuws

Steun ons, doneer ons!

Stichting Octopus is een ANBI erkende organisatie.Bankrekeningnummer stichting Octopus:
NL66RABO0130130575 t.n.v. Stichting Octopus.

Contactpersoon:
Ria Nijssen
nijssen.ria@gmail.com
zorgwiel