Stichting Octopus bestaat uit ouders van 8 ernstig meervoudig beperkte jongeren die sinds 13 mei 2005 wonen bij Woongroep Octopus , Zonnedauw 86-88. 5975 TD Sevenum.

Het bestuur van stichting Octopus bestaat uit ouders, die pro Deo de stichting levendig houden.
Het beheer van het vermogen wordt bijgehouden door de penningmeester met bankafschriften.

Het doel van de stichting is:
Samen met het bestuur van Zorgverlener ZorgWiel, medewerkers, vrijwilligers, stagiares en ouders zorgdragen voor de veiligheid, optimale verzorging, levensvreugde en sociale contacten van onze kinderen,
kortom het creëren van een tweede “thuis”.

Dit kunnen we bieden door een fijne leefomgeving en activiteiten zoals:
- de belevingstuin, het stimuleren van zintuigen zoals zien, proeven, ruiken en luisteren.
- vakantie bij de manege zonder drempels, paardrijden liggend op een huifbed.
- muziektherapie zowel door therapeuten als vrijwilligers.
- miMakkus clown, een miMakker is een clown die op subtiele wijze contact legt met mensen met ernstige beperkingen door impulsen te herkennen en hierop te reageren.
- shantala-massage,het is een eenvoudige massage die uitgaan van een respectvolle benadering diverse extraatjes voor onze kinderen en attenties voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
De bewoners van Octopus kunnen, ieder op hun eigen manier, genieten van bovengenoemde activiteiten die worden aangeboden door een vertrouwde groep mensen in hun eigen omgeving.

De kosten voor aangepast spelmateriaal en activiteiten zijn altijd duur.
Maar de bewoners van Octopus verdienen het om, ondanks de grote beperkingen, een zo mooi mogelijk leven te leiden.

De stichting is, op dit moment, niet actief in het werven van geld, donaties worden op vrijwillige basis aangemeld.
De stichting, bewoners en medewerkers, mogen zich gelukkig prijzen met enkele sponsoren die meerdere jaren voor een mooie sponsorbijdrage zorgen, waardoor er op bepaalde momenten extra één op één zorg ingezet kan worden.
De stichting heeft de ANBI status gekregen.
De doelstelling voor de toekomst is om actief geld te werven voor Stichting Octopus in de vorm van “ vrienden van Octopus”.

Nieuws

Steun ons, doneer ons!

Stichting Octopus is een ANBI erkende organisatie.Bankrekeningnummer stichting Octopus:
NL66RABO0130130575 t.n.v. Stichting Octopus.

Contactpersoon:
Ria Nijssen
nijssen.ria@gmail.com